Česko loni dostalo od EU o 55 miliard víc, než odvedlo

PRAHA – 31. ledna 2018

České republika byla i v roce 2017 čistým příjemcem peněz z Evropské unie. V průběhu celého roku 2017 z evropského rozpočtu načerpala příjmy ve výši celkem 97,9 mld. Kč a současně odvedla 42,4 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2017 obdržela o 55,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Údaje dnes zveřejnilo Ministerstvo financí.

Výsledný pokles čisté pozice ČR v roce 2017 ve srovnání s předchozími roky je způsoben zejména tím, že v letech 2015 a 2016 se výrazně koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007-2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014-2020.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 64,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,4 mld. Kč.

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2017 zaplatila do rozpočtu EU 515,8 mld. Kč a získala 1,211 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 695,5 mld. Kč.